Záchrana kapliček na Svatém kopečku

banner_DMS_kopecek_620x200

Památky a historie
 
Oblast Pálavy odnepaměti přitahovala lidi. Zřejmě nejvíce ji po celém světě proslavil nález Věstonické venuše pocházející z dob lovců mamutů. Vrch Hradisko, vzdálený od Dolních Věstonic jen několik kilometrů, proslul zase díky odkryté hrobce germánského bojovníka a zbytkům mohutného opevněného římského tábora z dob císaře Marca Aurelia.

Skutečnost, že oblast byla součástí Velké Moravy, dokládají zbytky hradiska Vysoká zahrada u Dolních Věstonic. Po vzniku českého státu tady, na pomezí s Rakouskem, vyrostlo několik strážních hradů a pevností. Dnes můžeme jejich pozůstatky vidět na Děvíně (Děvičky) nebo na Stolové hoře (Sirotčí hrádek). Hrad v Mikulově potkal poněkud odlišný osud. V průběhu staletí pod ním vyrostlo město, hrad se proměnil v pohodlný zámek a dnes si v jeho prostorách můžete prohlédnout expozice regionálního muzea, z nichž patrně nejznámější je ta věnovaná vinařství.

Kromě zámku se v Mikulově nachází množství památek soustředěných v městské památkové rezervaci. Nad tímto malebným městem se vypíná významné poutní místo - Svatý kopeček s prastarou tradicí zářijových mariánských poutí. V Mikulově lze vidět také významné židovské památky, především Horní synagogu, která dnes slouží jako výstavní expozice, a rozsáhlý židovský hřbitov z 15. století.

K nejzajímavějším příkladům lidové architektury v oblasti Pálavy patří nepochybně soubor unikátních barokních vinných sklepů v Pavlově.

Přehled církevních, archeologickcýh památek a historických objektů najdete v interaktivní mapě.

Mikulov

Děvičky