Přírodní krásy

Navštívíte-li Mikulovsko, ocitnete se v nevšední krajině, v krásné a rozmanité přírodě. O její unikátnosti svědčí mimo jiného fakt, že je chráněna českými, evropskými i světovými ochranářskými organizacemi.

Širokému okolí vévodí nezaměnitelná silueta Pálavy. Zdejší vápencové skály, stepi a lesostepi nabízejí jedinečné útočiště pro velmi pestrou společnost rostlin a živočichů. Pro svou jedinečnost se Chráněná krajinná oblast Pálava vyhlášená v roce 1976 stala v roce 1986 biosférickou rezervací UNESCO. Po zahrnutí sousedního Lednicko-valtického areálu a dolního toku Moravy a Dyje dnes ve své rozšířené podobě nese název Biosférická rezervace Dolní Morava.

I mimo hranice CHKO nabízí Mikulovsko mnoho pozoruhodných přírodních lokalit, ve kterých můžete obdivovat vzácné a zajímavé druhy rostlin a živočichů.

Dvaadvacet přírodních lokalit je na Mikulovsku chráněno v rámci evropského systému Natura 2000.

Ale lépe jednou vidět než stokrát slyšet - tak tedy vezměte mapu, obujte si dobré boty a pojďte do přírody.

Přehled přírodních zajímavostí najdete v interaktivní mapě.

Img_1335_turold[1]

Střední novomlýnská nádrž